اخبار و تازه ها
  • همايش «سلامت زنان و خانواده»
    مهلت ارسال مقالات به اين همايش تا تاريخ ۱/۴/۹۳ تمديد شد
  • سومين همايش استاني خانواده و سبك زندگي ديني
    اين همايش با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) استان و اداره كل ورزش و جوانان برگزار مي گردد به استناد موافقتنامه اصولي رئيس شبكه همكار مركز كميته هاي تحقيقاتي دانشجويي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ،سومين همايش استاني خانواده و سبك زندگي ديني با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) استان و اداره كل ورزش و جوانان در تاريخ ۹۳/۱/۲۶ از ساعت ۸:۳۰ صبح در سالن...
  • برنامه ملاقات با ریاست و معاونین دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه