اخبار و تازه ها
  • بخش اكوكارديوگرافي كلينيك امام علي (ع) راه اندازي شد
    وب دا؛ سرپرست اداره تجهيزات پزشكي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از خريد و نصب يك دستگاه اكوكارديوگرافي پيشرفته جهت پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي امام علي (ع) شهركرد خبر داد.
  • برگزاري كارگاه يك روزه زئونوز در شهرستان كوهرنگ
    وب دا، كارگاه يك روزه زئونوز با بررسي بيماريهاي مشترك بين انسان وحيوان ، تيرماه سال جاري در محل خانه معلم شهر چلگرد برگزار گرديد.
  • اولين جلسه فصلي پزشكان شهرستان اردل در سال ۹۴ برگزار شد
    وب دا؛ اولين جلسه فصلي پزشكان در سال جاري در سالن اجتماعات شبكه بهداشت و درمان اردل برگزار گرديد
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه